PHOTO: Big smiles for Ponoka Youth Centre donation

PHOTO: Big smiles for Ponoka Youth Centre donation

Ponoka’s Tim Hortons puts a smile on local youth with PYC donation

By Jordie Dwyer

Ponoka’s Tim Hortons puts a smile on local youth with PYC donation

BBBSPonoka big brothers big sistersTim Hortons