PHOTO: Ermineskin pow wow grand entry

PHOTO: Ermineskin pow wow grand entry

Photos from the Ermineskin pow wow grand entry from June 30

By Jeffrey Heyden-Kaye

Photos from the Ermineskin pow wow grand entry from June 30

 

PHOTO: Ermineskin pow wow grand entry